Ubezpieczenie dla rodziny

Osoby ubezpieczone w Niemczech, korzystające z ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (gesetzliche Krankenversicherung), mogą bezpłatnie ubezpieczyć innych członków rodziny w ramach rodzinnego ubezpieczenia zdrowotnego (Familienversicherung). W praktyce oznacza to, że tylko jedna osoba płaci składki, a ubezpieczona jest cała rodzina. Jest to cecha charakterystyczna ustawowych ubezpieczeń zdrowotnych.

Kto może być ubezpieczony w ramach rodzinnego ubezpieczenia zdrowotnego?

W ramach rodzinnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą zostać ubezpieczeni następujący członkowie rodziny:

  • Partner (małżonek, małżonka, partner z zarejestrowanego związku partnerskiego), jeśli jego zarobki nie przekraczają 405 € miesięcznie lub jeśli w ramach tzw. Minijob nie zarabia więcej niż 450  €.
    Partner nie może być urzędnikiem, a jego głównym źródłem dochodu nie jest praca na własny rachunek oraz nie jest ubezpieczony prywatnie.
  • Dzieci w wieku do 23  roku życia mogą zostać bezpłatnie ubezpieczone w ramach ubezpieczenia rodzinnego, jeżeli nie osiągają własnych dochodów. Jeśli dziecko uczęszcza jeszcze do szkoły lub na tzw. „Ausbildung” to granica wiekowa wynosi 25 lat. Dotyczy to również pasierbów oraz dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych. Wnuki mogą zostać ubezpieczone w ramach ubezpieczenia rodzinnego, jeśli żyją u dziadków i są przez nich utrzymywane
  • Osoba pracująca w Niemczech, ubezpieczona w niemieckiej ustawowej kasie chorych (np. AOK), posiada prawo do objęcia ubezpieczeniem rodzinnym małżonka i dzieci zamieszkałych w Polsce, jak również rodziców mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym. Warunkiem jest, aby członkowie rodziny nie dysponowali własnym tytułem do ubezpieczenia w Polsce tzn., że nie pracują, nie posiadają statusu osoby bezrobotnej, nie są emerytami, ani rencistami.

Powyższe warunki nie zostały spełnione?

Jeśli partner nie spełnia powyższych warunków, to bezpłatne ubezpieczenie w ramach rodzinnego ubezpieczenia zdrowotnego jest niemożliwe. Oznacza to, że musi on pozostać w obecnej ubezpieczalni lub ubezpieczyć się samemu.

Oprócz tego, jeśli ktoś staje się bezrobotnym i otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I), to jest on zobowiązany do samodzielnego ubezpieczenia, co oznacza, że nie może zostać ubezpieczony w ramach  ubezpieczenia rodzinnego. Partnerzy, którzy w początkowym okresie trwania ustawowej ochrony socjalnej pracującej kobiety ciężarnej (Mutterschutzfrist) nie byli ubezpieczeni w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego, również nie mogą zostać ubezpieczeni w ramach rodzinnego ubezpieczenia zdrowotnego.